Komunitní centrum Slunečnice

Громадський центр «Slunečnice»

  Čeština

  українська

Seznamte se s komunitním centrem

O projektu

Název projektu: Slunečnice Děčín – centrum pomoci

Projekt je zaměřený na držitele speciálního víza a dočasné ochrany vydané v roce 2022 a je financovaný Ministerstvem vnitra ČR.

Cíl projektu: Pomoci ukrajinským uprchlíkům integrovat se do nového prostředí a stát se jeho nedílnou a funkční součástí

Od března 2022 jsme zahájili pomoc lidem prchajícím před válkou na Ukrajině do našeho města. V prvních měsících jsme se soustředili na získávání humanitární pomoci a její následnou distribuci uprchlíkům ubytovaným v Děčíně. Při evidenci příjemců humanitární pomoci a zjišťování jejich potřeb, jsme připravili projekt, který se snaží o co nejširší podporu těchto osob při jejich začlenění se v Děčíně a nalezení samostatnosti pro jejich život v ČR. Vzniklo tak Komunitní centrum Slunečnice, které je pro ukrajinské občany i děčínskou veřejnost otevřené každý den od pondělí do pátku a při jednorázových akcích i o víkendu.

Na projektu úzce spolupracujeme s Charitním sdružením Děčín, které poskytuje odborné sociální poradenství a sociální služby, s Městem Děčín, kde v součinnosti s OSV Děčín řešíme akutní potřeby zejména rodin s dětmi, na které narazíme při práci v terénu a s dalšími subjekty, které mohou být při integraci obyvatel z Ukrajiny nápomoci (Gymnázium Děčín – zapojování studentů do dobrovolnické pomoci, Žlutá Žirafa – tvořivé aktivity pro děti, SK TKC Děčín – korfbalové kroužky pro děti a mládež, POPSI – spolupráce s terapeuty krizové pomoci, Český Červený kříž – humanitární pomoc, atd.).
Projekt bude trvat do 31.12.2022.

Aktivity projektu

1) Koordinace humanitární pomoci

– nejprve Slunečnice od občanů a firem přijímala potravinovou a materiální pomoc pro všechny příchozí občany z Ukrajiny, od července již jen pro individuální potřeby konkrétních osob, které pomoc potřebují z prokazatelných sociálních důvodů. Konkrétní specifické potřeby hledáme formou výzev na sociálních sítích a mezi aktivními organizacemi v rámci Panelu humanitárních organizací. Chceme v projektu tuto pomoc udržet do té doby, kdy bude potřeba. Pro některé osoby, zejména pro maminky s miminky a batolaty, případně pro seniory a osoby se zdravotními problémy, je materiální pomoc potřeba dlouhodobě.

2) Program Patronů

– Dobrovolnické centrum Slunečnice proškoluje dobrovolníky pro přímou práci s uprchlíky a ti pracují s rodinami coby jejich místní „patroni“ (pomoc s orientací ve městě, seznamování s místními specifiky, místy, kam mohou vyrazit na vycházky, za volnočasovými aktivitami, kde jsou jaké důležité instituce, pomoc s vyřizováním potřeb na úřadě, vyhledáváním kroužků pro děti atd.).

3) Komunitní centrum

Zájmové kroužky pro různé věkové skupiny dětí a mládeže (uprchlíky i obyvatele města). Jde především o tvořivé aktivity, výtvarné, pohybové, hudební, turistické, poznávací atd.

– Zájmové aktivity pro dospělé (uprchlíky i obyvatele města) – podle potřeb a zájmu osob. Některé jsou vedené externisty, další přímo našimi uprchlíky.

– Sousedské posezení u kávy a čaje – svépomocné/podpůrné skupiny pro dospělé s podporou odborníka (pouze pro uprchlíky) – opora terapeuta – pravidelná setkání ke sdílení zkušeností, zážitků, osobních potřeb, bolestí a trápení.

– Skupina pro mládež „Nejsi na to sám“ – podpora terapeuta pro dospívající a starší děti v jejich potřebách, problémech, možnost sdílení a podpory.

– Dobrovolnický klub pro děti a mládež (uprchlíky i obyvatele města) – možnost využít prostory klubu pro práci na počítači, zhotovování domácích úkolů, setkávání s vrstevníky a další potřeby.

– Zapojení jednotlivců z řad uprchlíků do dobrovolnické činnosti – děti/mládež.

– Zapojení jednotlivců z řad uprchlíků do dobrovolnické činnosti – dospělí.

– Vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost (uprchlíky i obyvatele města) – na různá témata, která jsou pro společnost aktuální, případně reagující na potřeby zjištěné v průběhu projektu od jeho účastníků. Tématem také může být bezpečnost, legislativa, pracovní právo, aj.

4) Volnočasové aktivity mimo centrum

Žlutá Žirafa z.s. – každou středu od 9 do 12. hodin pro maminky s dětmi. Aktivity jsou zaměřeny hudebně, divadelně, výtvarně a pohybově.

Sportovní aktivity pro starší děti a mládež ve Sportovním klubu TKC Děčín, z.s. Klub se věnuje korfbalu, ve kterém soutěží smíšená družstva chlapců a dívek. Setkání každé pondělí a středu od 16 do 18 hodin na Gymnáziu Děčín.

Komunitní centrum Slunečnice je součástí projektu „Slunečnice Děčín – centrum pomoci“, financovaného Ministerstvem vnitra ČR a zaměřeného na držitele speciálního víza a dočasné ochrany vydané v roce 2022.

Зустрічайте громадський центр

Про проект

Назва проекту: Соняшник (Slunečnice) в Дечіні – центр допомоги

Проект спрямований на власників спеціальних віз і тимчасового захисту, виданих у 2022 році, і фінансується Міністерством внутрішніх справ Чеської Республіки.

Мета проекту: Допомогти українським біженцям інтегруватися в нове середовище та стати його невід’ємною та функціональною частиною.

З березня 2022 року ми почали допомагати людям, які тікають від війни в Україні до нашого міста. У перші місяці ми зосередилися на отриманні гуманітарної допомоги та подальшому її розподілі серед біженців, розміщених у Дечині. Під час реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги та з’ясування їхніх потреб, ми підготували проект, метою якого є якнайширша підтримка цих людей під час їхньої інтеграції в Дечіні та здобуття ними вмінь і можливостей для самостійного життя в Чехії.

Так виник громадський центр «Slunečnice», відкритий як для громадян України, так і для місцевого населення з понеділка по п’ятницю, а також часом у вихідні, коли проводяться якісь одноразові заходи.

Для реалізації цього проекту ми тісно співпрацюємо з Дечинською благодійною асоціацією, яка ділиться з нами своїм досвідом і надбаннями у цій галузіі, надає соціальні консультації. Також разом з нами у цей проект залучена адміністрація міста Дечин, яка допомагає вирішувати нагальні потреби сімей з дітьми.Також нам допомагають і інші організації, які можуть сприяти в інтеграції громадян з України (гімназія міста Дечин – залучення учнів до волонтерської діяльності, Жовта Жирафа – творчість для дітей, СК ТКЦ міста Дечин – корфбольні клуби для дітей та молоді, POPSI – співпраця з кризовими психологами, Чеський Червоний Хрест – гуманітарна допомога тощо).

Проект триватиме до 31 грудня 2022 року.

Діяльність проекту

1) Координація гуманітарної допомоги

– спочатку центр Slunečnice приймав від громадян і компаній продуктову та матеріальну допомогу для всіх прибулих громадян з України і лише з липня – для індивідуальних потреб конкретних людей, які потребують допомоги з об’єктивних причин. Про конкретні потреби українських громадян ми дізнаємося за допомогою соціальних мереж, а також бузпосередньо від активних організацій в рамках Панелі гуманітарних організацій. Такі методи допомоги ми плануємо використовувати і надалі, допоки у цьому буде потреба.  Для деяких людей, особливо для мам з немовлятами та маленькими дітьми, або для людей похилого віку та людей із проблемами зі здоров’ям, матеріальна допомога потрібна довгостроково.

2) Меценатська програма

– Волонтерський центр Slunečnice навчає волонтерів для безпосередньої роботи з біженцями і вони працюють з родинами у ролі їхніх місцевих «покровителів» (допомога з орієнтацією у місті, знайомство з місцевою специфікою, місцями, куди можна піти на прогулянку, проведення дозвілля, інформація, де знаходяться важливі установи, пошук дитячих клубів тощо).

3) Громадський центр

Гуртки за інтересами для різних вікових груп дітей та молоді (біженців та жителів міста). В основному йдеться про творчу діяльність, мистецтво, фізичні вправи, музику, туризм, когнітивний розвиток тощо.

Заняття за інтересами для дорослих (біженців та жителів міста) – відповідно до потреб та інтересів людей. Деякі заняття ведуться сторонніми людьми, інші безпосередньо нашими біженцями.

Посиденьки за кавою та чаєм по-сусідськи – групи самодопомоги/підтримки для дорослих за участі психолога (лише для біженців) – регулярні зустрічі з метою обміну досвідом, переживаннями, особистими потребами.

Молодіжна група You’re Not Alone – Підтримка підліткового психолога старших дітей, допомога у вирішенні їхніх проблем, можливість обміну досвідом та підтримки.

Волонтерський клуб для дітей та молоді (біженців та жителів міста) – варіант використовувати приміщення клубу для роботи за комп’ютером, виконання домашніх завдань, зустрічі з однолітками та інших потреб.

Залучення окремих біженців до волонтерської діяльності – дітей/молоді.

Залучення до волонтерської діяльності окремих біженців – дорослих.

Просвітницька діяльність для широких верств населення (біженців та жителів міста) – підніматимуться найрізноманітніші теми, які відповідають потребам та інтересам учасників проекту. Прикладами тем для розмови може бути «Безпека», «Законодавство», «Трудове право» та ін.

4) Відпочинок за межами центру 

“Жовта жирафа» – щосереди з 9.00 до 12.00 – для мам з дітьми. Планується проведення заходів музичного, театрального, творчого характеру, фізична активність.

Спортивні заходи для старших дітей та молоді в спортивному клубі TKC Děčín, корфбольний клуб, в якому змагаються змішані команди хлопців і дівчат. Ігри відбуватимуться в такі дні: понеділок і середа з 16:00 до 18:00 в Дечинській гімназії.