Komunitní centrum Slunečnice

Громадський центр «Slunečnice»

  Čeština

  українська

Seznamte se s komunitním centrem

O projektu

Název projektu: Slunečnice Děčín – centrum pomoci

V roce 2024 plánujeme

Programy pro seniory
výlety, komunitní setkávání u čaje, tvořivé workshopy, kluby s tématickými zaměřeními podle zájmuseniorů, dobrovolnická podpora (dobrovolníci jako společníci pro seniory, kteří je vezmou na procházku, půjdou s nimi na nákup apod.)

Letní příměstský tábor pro děti
2 lektoři povedou v červenci a srpnu nízkoprahový příměstský tábor, kam budou docházet české i ukrajinské děti.

Individuální poradenství a terapie pro rodiny i jednotlivce vedené ukrainskou psycholožkou

Aktivity projektu

 

1.) Integrační aktivity – Podpora zvládání Českého jazyka

Výuka s ukrajinskou lektorkou. 

2.) Integrační aktivity – Podpora zvládání Anglického jazyka

Konverzace s ukrajinskou lektorkou, pro uprchlíky i občany Děčína.

3.) Integrační aktivity – Volnočasové aktivity a programy

– Programy pro děti – kroužky vaření, baletu, cvičení, výtvarné či jiné tvořivé aktivity aj.

Programy pro dospělé – vaření, cvičení, přednášky, setkávání a diskuse se zajímavými osobnostmi jak z komunity místních občanů z Ukrajiny, tak z Děčína, workshopy aj.

Poznávání okolí – tematické výlety, výlety s výkladem historie

Kulturní aktivity – návštěvy kultury v Děčíně a okolí, doprovázení, možnost uskutečnění vlastních kulturních aktivit, zejména s prezentací ukrajinských zvyků a kultury pro místní komunitu a své děti

Do vedení aktivit zapojujeme také osoby z Ukrajiny, nejen děčínské lektory, ukrajinští občané aktuálně vedou většinu volnočasových aktivit. Aktivit se účastní jak občané Ukrajiny, tak obyvatelé Děčína, na některé přijíždějí i lidé z okolních obcí.

4.) Integrační aktivity – Terapeutická a poradenská podpora

Individuální poradenství a terapie, včetně krizového – zajišťuje externě ukrajinská psycholožka ze spolupracujícího subjektu POPSI, z.s.

5.) Práce Streetworkerů – Podpora péče o děti a rodinu, podpora seniorů

Rodiny s dětmi, zejména osamocené maminky, kterých je převážná část mezi uprchlíky, mají velké problémy se zajištěním péče o děti, když potřebují pracovat. Bez rodinných a přátelských vazeb, které se útěkem z Ukrajiny přetrhaly, nemají jak zajistit vyzvedávání dětí, kroužky, či jejich zajištění, když mají práci na směny nebo za ní dojíždějí, případně jim končí v pozdějších odpoledních hodinách, kdy jsou již družiny zavřené, atd. Vhodnou variantou řešení je dostatečná nabídka volnočasových aktivit, ideálně bezprahových v našem Komunitním centru, vytváření neformálních dětských skupin pro děti do 6 let mezi maminkami z Ukrajiny, aby si byly schopné pomoci navzájem a intenzivní terénní pomoc s běžnými životními potřebami rodiny.

Připravili jsme také program Patronů, kdy prověření a proškolení dobrovolníci vykonávají partnerskou spolupráci s jednotlivými rodinami a vypomáhají jim s běžným zajištěním potřeb rodinného a pracovního života – pomoc pracujícím maminkám s péčí o děti v prvním stupni školy (doučování, vyzvednutí z družiny, pokud maminka má delší pracovní dobu, trávení volného času Patronů s dětmi aj.), doprovázení při standardních potřebách běžného života, nevyžadujících odborné služby. Patroni jsou speciálně proškolení dobrovolníci, kteří jsou v kontaktu s jednou konkrétní rodinou, a té pomáhají s jejími běžnými neodbornými potřebami.

Na letní prázdniny (2 měsíce) pak chystá pro děti CDS Slunečnice celodenní provoz nízkoprahových volnočasovek (povede je Vychovatel/Pedagog volného času).

Program je nastaven tak, aby zapojoval dobrovolníky jak z komunity obyvatel Ukrajiny tak z Děčína do pomoci seniorům, s nimiž tuto pomoc a zapojení dopředu připraví náš Terénní pracovník/streetworker. Dobrovolníci se stanou společníky, kteří se seniory budou společně trávit volný čas, aktivizovat je procházkami, jednoduchým učením se českých slov, zapojováním do dění ve městě (návštěvy bezplatných akcí, koncertů, výstav…). Dobrovolníci budou pro tento program speciálně proškoleni a budou pravidelně supervidováni, stejně tak tomu bude v programu Patronů.

 

6.) Podpůrné aktivity – Tlumočení, překlady

 

Komunitní centrum Slunečnice je součástí projektu „Slunečnice Děčín – centrum pomoci“, financovaného Ministerstvem vnitra ČR a zaměřeného na držitele speciálního víza a dočasné ochrany vydané v roce 2022.

Зустрічайте громадський центр

Про проект

Назва проекту: Соняшник (Slunečnice) в Дечіні – центр допомоги

Проект допомоги та діяльності Громадського центру Slunečnice співфінансується в рамках проекту інтеграції носіїв тимчасового захисту, який співфінансує Міністерство внутрішніх справ Чеської Республіки, і є одним із підпроектів, спонсорованих Чеською Республікою. Місто Дечин на 2023 рік.

Мета проекту: допомогти українським біженцям інтегруватися в нове середовище та стати його невід’ємною та функціональною частиною

З березня 2022 року за підтримки Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки ми почали допомагати людям, які тікають від війни в Україні до нашого міста. У перші місяці ми зосередилися на отриманні гуманітарної допомоги та її подальшому розподілі серед біженців, які розмістилися в Дечині. Реєструючи отримувачів гуманітарної допомоги та з’ясовуючи їхні потреби, ми підготували проект, який намагається забезпечити якнайширшу підтримку цих людей у ​​їх інтеграції в Дечіні та пошуку незалежності для життя в Чехії. Так виник громадський центр «Соняшник», який відкритий для громадян України та дечинчан щодня з понеділка по п’ятницю, а під час одноразових заходів навіть у вихідні. Надає інформаційні та консультаційні послуги, психологічну підтримку біженців та організовує тижневе дозвілля дітей та дорослих.

У 2023 році ми хочемо продовжити дозвілля для населення, психологічну допомогу, усний переклад, мовну освіту, і в той же час, завдяки працевлаштуванню польового працівника, зосередимося більш вузько на підтримці найбільш уразливі верстви населення – діти та молодь, матері-одиначки, люди похилого віку, люди в кризовій ситуації.

Проект триватиме до 31 грудня 2023 року.

 

Діяльність проекту

1.) Інтеграційна діяльність – Підтримка оволодіння чеською мовою

Заняття з українським лектором.

2.) Інтеграційна діяльність – Підтримка оволодіння англійською мовою

Розмова з українським лектором, для біженців та громадян міста Дечин.

3.) Інтеграційна діяльність – Дозвілля та програми

– Програми для дітей – кулінарні заняття, балет, фізичні вправи, мистецтво чи інші творчі заняття тощо.

– Програми для дорослих – кулінарія, вправи, лекції, зустрічі та дискусії з цікавими особистостями як із спільноти місцевих громадян з України, так і з Дечина, майстер-класи тощо.

– Знайомство з околицями – тематичні подорожі, подорожі з інтерпретацією історії

– Культурні заходи – відвідування культурних закладів у Дечіні та його околицях, супровід, можливість проведення власних культурних заходів, особливо з презентацією українських звичаїв та культури для місцевої громади та ваших дітей

Ми також залучаємо людей з України до керівництва заходами, не лише лекторів Дечина, українські громадяни зараз ведуть більшість дозвілля. У заходах беруть участь як громадяни України, так і жителі Дечина, а на деякі з них приїжджають і жителі довколишніх сіл.

 

4.) Інтеграційна діяльність – Терапевтична та консультативна підтримка

Індивідуальне консультування та терапія, в тому числі кризова терапія – надається зовнішнім українським психологом з організації, яка співпрацює з POPSI, z.s.

5.) Робота Streetworkers – Допомога по догляду за дітьми та сім’єю, підтримка людей похилого віку

Сім’ї з дітьми, особливо матері-одиначки, більшість з яких є біженцями, мають великі проблеми з доглядом за дітьми, коли їм потрібно працювати. Без родинних і дружніх зв’язків, які були обірвані втечею з України, вони не мають можливості забезпечити підвіз дітей, гуртки, забезпечення їх під час позмінної роботи чи доїзду на роботу, або це закінчується пізно вдень, коли групи вже закриті тощо. Доречним варіантом вирішення є достатня пропозиція дозвілля, в ідеалі без порогів, у нашому Громадському центрі, створення неформальних дитячих груп для дітей до 6 років серед матерів з України, щоб вони могли допомагати один одному, а також інтенсивну допомогу на місцях у щоденних життєвих потребах родини.

На літні канікули (2 місяці) CDS Slunečnice готує цілоденну роботу малопорогового дозвілля для дітей (їх вестиме вихователь/вихователь дозвілля).

Програма налаштована на залучення до допомоги людям похилого віку волонтерів як з громади жителів України, так і з Дечина, з якими наш виїзний працівник/вуличник заздалегідь підготує цю допомогу та залучення. Волонтери стануть компаньйонами, які проводитимуть вільний час разом із літніми людьми, активізуючи їх прогулянками, просто вивчаючи чеські слова, беручи участь у подіях міста (відвідування безкоштовних заходів, концертів, виставок…). Волонтери пройдуть спеціальну підготовку для цієї програми та будуть регулярно контролюватись, як це буде у випадку з програмою «Патрон».

 Також ми підготували програму «Меценати», де перевірені та навчені волонтери здійснюють партнерську співпрацю з окремими родинами та допомагають їм у звичайному забезпеченні потреб сімейного та трудового життя – допомога працюючим матерям з доглядом за дітьми в першому класі школи (репетиторство, забирання з групи, якщо мати має більший робочий час, проведення вільного часу Патронів з дітьми тощо), що супроводжує стандартні потреби повсякденного життя, які не потребують професійних послуг. Меценати — це спеціально навчені волонтери, які контактують з окремою сім’єю та допомагають їй у спільних непрофесійних потребах.

6.) Допоміжна діяльність – усний, письмовий переклад