Klub / Клуб

Úvod › Aktivity › Klub

  Čeština

  українська

Úkoly, příprava do školy

V naší klubovně si můžete přijít udělat domácí úkoly, pracovat na počítači, aby jste si vyhledali, co potřebujete do školy i pro sebe. Klubovna je otevřena od 8 do 17. hodin v 1.patře ve Slunečnici.
Rodiče zde mohou počkat na děti, než jim skončí kroužek, dobrovolníci-patroni se zde mohou setkávat se „svými“ rodinami.

Dobrovolnický klub pro děti od 8 do 15 let

Děti si připravují volnočasové aktivity pro klienty partnerských sociálních organizací – pro seniory, děti ze znevýhodněných rodin, lidi s mentálním postižením. Klub vede zkušený profesionál, který děti vede k poznávání svých dovedností, učí je komunikaci, spolupráci, týmové práci, kritickému myšlení, solidaritě. Klub se schází 1x týdně.

Přihlášky u Petry Baborové na tel. 739 355 705 nebo mailem na dobrovolnictvislunecnice@seznam.cz.

Zapojení starších dětí a mládeže (od 15 let) do dobrovolnické činnosti ve městě

Pomáhání v sociálních organizacích, setkávání se s vrstevníky z různých škol, spolupráce a týmová práce s dospělými i dětmi, podpora seberealizace, schopnosti komunikace s druhými, odborné vzdělávání v rámci dobrovolnické služby. Dobrovolnictví je zacíleno na seniory, osoby s postižením, děti ze znevýhodněného prostředí a nejrůznější veřejné a společenské akce (pořadatelská pomoc), a to zejména pomocí volnočasových aktivit, děláním společnosti osamělým seniorům, ale i na pomoc s propagací a běžným provozem sociálních organizací. Studenti získají potvrzení o dobrovolnictví, které jim může pomoci při praxi ve škole a pro přijetí na VŠ.

Přihlášky u Petry Baborové na tel. 739 355 705 nebo mailem na dobrovolnictvislunecnice@seznam.cz.

Zapojení starších dětí a mládeže (15 let)

Zapojení dospělých do dobrovolnické činnosti ve městě

Pomáhání v sociálních organizacích, spolupráce a týmová práce s dospělými i dětmi, podpora seberealizace, schopnosti komunikace s druhými, odborné vzdělávání v rámci dobrovolnické služby. Dobrovolnictví je zacíleno na seniory, osoby s postižením, děti ze znevýhodněného prostředí a nejrůznější veřejné a společenské akce (pořadatelská pomoc), a to zejména pomocí volnočasových aktivit, děláním společnosti osamělým seniorům, ale i na pomoc s propagací a běžným provozem sociálních organizací. Dospělí mohou získat potvrzení o praxi, které pak mohou využít při hledání práce v sociální oblasti. Zaměstnavatelé v sociální oblasti, kteří vás poznají jako dobrovolníky, a budou s vámi spokojení, vám pak mohou nabídnout i pracovní místo. Budou vás znát, budete mít zkušenosti a když budou hledat nového pracovníka, spíše si vyberou vás než někoho cizího z ulice, koho neznají.

Přihlášky u Petry Baborové na tel. 739 355 705 nebo mailem na dobrovolnictvislunecnice@seznam.cz.

Zapojení dospělých do dobr. činnosti

Домашні завдання, підготовка до школи

У наш клуб Ви можете прийти зробити уроки, попрацювати за комп’ютером, пошукати потрібну вам інформацію. Клуб працює з 8 до 17 години на 1 поверсі у центрі Slunečnice.

Тут батьки можуть почекати своїх дітей, поки не закінчиться їхній гурток, тут зустрічаюся волонтери-меценати, і тут вони можуть познайомитися зі «своїми» родинами.

Волонтерський клуб для дітей від 8 до 15 років

Діти готують дозвілля для клієнтів партнерських громадських організацій – для пенсіонерів, дітей з неблагополучних сімей, людей з особливостями розвитку. Керує клубом досвідчений професіонал, який допомогає діткам розкрити свій потенціал, навчає їх спілкуванню, співпраці, командної роботи, критичному мисленню, солідарності. Клуб збирається раз на тиждень.

Заявки подавайте до Петри Баборової за тел.: 739 355 705 або електронною поштою за адресою dobrovolnictvislunecnice@seznam.cz.

Залучення дітей старшого віку та молоді (від 15 років) до волонтерської діяльності в місті

Допомога соціальним організаціям, зустрічі з однолітками з різних шкіл, спільна робота в команді дорослих та дітей, підтримка самореалізації, комунікативні навички, професійне навчання в рамках волонтерської служби. Волонтерство спрямоване на допомогу людям похилого віку, людям з особливими потребами, дітям з неблагополучних сімей. Йдеться про різні соціальні заходи (організаційна допомога), особливо у галузі дозвілля: скласти компанію самотнім людям похилого віку, допомагати у повсякденній роботі організації, а також брати участь у кампаніях з інформування суспільства про роботу громадської організації. Студенти отримують свідоцтво про волонтерство, яке у майбутньому може допомогти їм з практикою в школі та при вступі до ВНЗ.

Заявки подавайте до Петри Баборової за тел.: 739 355 705 або електронною поштою за адресою dobrovolnictvislunecnice@seznam.cz.

Zapojení starších dětí a mládeže (15 let)

Залучення дорослих до волонтерської діяльності в місті

Допомога в соціальних організаціях, спільна робота в команді дорослих та дітей, підтримка самореалізації, комунікативні навички, професійне навчання в рамках волонтерської служби. Волонтерство спрямоване на допомогу людям похилого віку, людям з особливими потребами, дітям з неблагополучних сімей. Йдеться про різні соціальні заходи (організаційна допомога), особливо у галузі дозвілля: скласти компанію самотнім людям похилого віку, допомагати з інформуванням суспільства про роботу громадської організації, а також брати участь у щоденній діяльності організації. Дорослі можуть отримати свідоцтво про волонтерство, яке вони потім можуть використовувати під час пошуку роботи в соціальній сфері. Роботодавці в сфері надання соціальних послуг, які знатимуть про ваш досвід волонтера і будуть  задоволені вашою роботою, можуть запропонувати вам працевлаштування. Звісно, що роботодавець радше прийме на роботу людину, роботу якої він бачить на власні очі, аніж незнайомця.

Заявки подавайте до Петри Баборової за тел.: 739 355 705 або електронною поштою за адресою dobrovolnictvislunecnice@seznam.cz.

Zapojení dospělých do dobr. činnosti